Tjenester

Vi representerer til sammen ca 30 års ledererfaring fra små, mellomstore og store virksomheter. Vi har jobbet med forbedring av salg og resultater i mange ulike former. Felles for alle disse virksomhetene er at bedre salgsteknikk og bedre forvaltning av bedriftens kundeportefølje har gitt betydelige resultatforbedringer.

Bedre Resultater tilbyr rådgivningstjenester innenfor blant annet:

– Salg og salgsforbedring

– CRM (Customer Relationship Management); teknisk, analytisk, operativt og strategisk

– Kundeorientering og kundeopplevelse

– Ledelse og kommunikasjon

– Coaching, leder- og medarbeiderutvikling

CRM og kundeorientering

Kundebasen er bedriftens gullbeholdning. Den må forvaltes med bevissthet og klokskap. Økt topplinje og økt bunnlinje handler om å forvalte dette gullet på en klok måte, slik at hver enkelt kunde blir mer verdt for bedriften.

Et viktig verktøy i forvaltning av kundebasen er et CRM-system, i en eller annen form. Vedlikehold av kundedata er essensielt, både for at bedriften får samlet all relevant kunnskap om kundene, men også at denne kunnskapen er tilgjengelig for de som jobber med marketing, kundekommunikasjon, salg og service.

Det finnes en rekke gode CRM-løsninger i markedet. En teknisk løsning i seg selv er dog bare et verktøy. Den store utfordringen ligger i å gjøre dette verktøyet til en naturlig del av bedriftens hverdag; i salg, i service, i rapportering og resultatoppfølging, i marketing, og i forretningsutvikling.

Vår styrke er den forretningsmessige, organisatoriske og kulturelle implementeringen av CRM. I slike prosjekter samarbeider vi tett med leverandøren av CRM-systemet, og sørger for at din bedrift ikke bare får verktøyet på plass i verktøykassen, men også får organisasjonen opp på et nivå hvor alle vet hvordan verktøyet skal brukes, til hva, og ikke minst, sørger for at verktøyet blir bedriftens viktigste i forvaltningen av gullbeholdningen – kundebasen.

×